Buddies

cry-cry-cryDERAS DERAS DERAS
np nyh?? np x leyh henti nanges??
come on nana, wake up !!
dont be like diz, it will surfer u dear !!

i don't know why i felt like diz
it olmoz a week i'm like diz condition
i don't want like diz la woii !
plesh plesh plesh
give me a happiness


p/s:: i wanna be LIKE BEFORE ! ):
0 lolipop (s):